Bogen: Grundlæggende statik - Virkelighed til modeller

Bogen indeholder de to nye banebrydende hurtigmetoder til simple bjælkekonstruktioner!

Dette er den første bog i trilogien Grundlæggende konstruktion, der er udviklet til at være de første lærebøger i faget konstruktion.

Trilogien er tiltænkt ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.

Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik:
 -  Kræfter
 -  Lasttyper
 -  Ligevægt
 -  Charnier
 -  Understøtningtyper
 -  Momenter
 -  Simple bjælkekonstruktioner
 -  Omsætte et produkt til en statisk model

I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter med den klassiske metode, samt med forfatterens to banebrydende hurtigmetoder til at bestemme reaktionerne på få sekunder. Hurtigmetoderne dækker de samme lastmuligheder som den klassiskemetode, men er meget nemme at lære og hurtigt at anvende. 

I slutningen af bogen er der øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.

Næste bog i trilogien
Den næste bog i trilogien omhandler styrkelære.

Titel: Grundlæggende statik - Virkelighed til modeller
Forfatter: Kim Kjærsgaard
Forlag: atvide - Viden giver indsigt
Paperback: ISBN: 9788793738027
E-bog: ISBN: 9788793738065
3. Udgave

Læseprøve
Læs et udsnit af bogen  inkl. bogens afsluttende case 

Gratis ekstra opgaver til bogen
> Se mere

Til undervisere
> Se mere


Bogen kan købes hos følgende forhandlere

Paperback:


E-bog: