Bogen: Grundlæggende Styrkelære - Modeller til virkelighed

Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion, der er udviklet til at være de første lærebøger i faget konstruktion.

Trilogien er tiltænkt ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.

Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler; dimensionering, profiler, indre kræfter og samlinger.

Bogen gennemgår:
 -  Gode råd om konstruktion
 -  Bevidst svageste led
 -  Tyngdepunkt
 -  Inertimoment
 -  Modstandsmoment
 -  Fra kraft til spænding
 -  De forskellige spændingtyper; træk, tryk og bøjningspændinger
 -  Forskydnings- og momentkurver (Q/M) for simple bjælkekonstruktioner
 - Nedbøjning for simple bjælkekonstruktioner
 -  Bolte- og svejsesamlinger

Bogen afsluttes med ti cases, hvor teorierne i bogen anvendes.

Sidste bog i trilogien
Den sidste bog i trilogien omhandler Materialelære og forventes klar i 2020.

Titel: Grundlæggende styrkelære - Modeller til virkelighed 
Forfatter: Kim Kjærsgaard
Forlag: atvide - Viden giver indsigt
Paperback ISBN: 9788793738034
E-bog ISBN: 9788793738072
2. Udgave

Læse prøve
Læs et udsnit af bogen inkl. bogens afsluttende ti cases

Gratis ekstra opgaver til bogen
> Se mere

Til undervisere
> Se mere


Bogen kan købes hos følgende forhandler

Paperback:


E-bog: