Konstruktion - Kan det holde ?

Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, samt anbefale den til andre?

Eller, hvis du arbejder på 4. sal i en stor kontorbygning og brandalarmen lyder. Du og de andre ansatte forlader på samme tid bygningen via trappen. Men kan trappen holde til vægten af alle de mennesker på samme tid?

Daglig anvendes en masse produkter, møbler, maskiner, bygninger, altaner, biler, både, veje, tunneller, broer, kraner, boreplatformer, flyvemaskiner m.v.. Når man konstruerer eller ombygger disse konstruktioner vil man ofte anvende statik, styrke- og materialelære for en korrekt dimensionering. Dermed sikre, at konstruktionen kan holde til de forventede belastninger.

Beregningerne kan enten udføres som håndberegninger eller med specielle computerprogrammer. Det er derfor vigtigt, at konstruktøren der fortager eller kontrollerer disse beregninger har en god teoritisk forståelse og erfaring indenfor faget konstruktion.


Statik

Først skal konstruktionens laster og reaktioner bestemmes. Til dette anvendes statik, der er læren om ligevægt. Statik handler derfor om fordelingen af konstruktionens laster til dets understøtninger.

> Se mere