Overbygningsbøger

Trilogien Grundlæggende konstruktion er tiltænkt som de første lærebøger i faget konstruktion og fungere fint på mange uddannelser, også på første året af ingeniørstudierne. Formålet med trilogien Grundlæggende konstruktion er at gøre læseren i stand til at regne og optimere på simple konstruktioner, samt få en basal forståelse til anvendelse i et FEM/FEA-program.


Nogle uddannelser har også behov for et højere niveau og til dette søges samarbejdspartner til i fællesskab, at udvikle bøger der bygger oven på trilogien og er tilpasset det
enkelte studies ønsker og behov.

Bøgerne bliver opbygget, så man uden problemer kan skifte fra trilogien Grundlæggende konstruktion til overbygningsbøgerne. Det forventes, at overbygnings bøgerne blive rettet mod maskinkonstruktion og byggeri, for at dække ingeniørstudiet indenfor maskin og byggeri, samt byggekonstruktør. Men er åbne for andre uddannelser.

Den idealle samarbejdspartner er konstruktions underviser på en af disse uddannelser.

Kontakt for ydrelig information.