Statik

Statik anvendes til at bestemme konstruktionens laster og reaktioner. Disse bruges i styrkeberegninger (styrkelære) for at sikre konstruktionen bliver korrekt dimensioneret ift. de forventede forhold, som konstruktionen bliver udsat for i dens levetid.

Statik kaldes også for læren om ligevægt. Når både summen af ydre kræfter (F) er nul og summen af momenter (M) er nul er konstruktionen i ligevægt. Matematisk kan det opstilles på denne måde: