Book foredrag, kurser og undervisning

Vi tilbyder flere forskellige lærerige foredrag, kurser og undervisningsforløb indenfor faget konstruktion, der vil give de studerende en praktisknær tilgang til faget.

Målgruppe
Ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX, folkeskolen og andre, der ønsker at lære hvordan man laver simple konstruktionberegninger og dermed sikre at konstruktionen kan holde til de forventede laster.

Foredrag og kurser
Et foredrag er typisk på et par timer,  hvor der fokuseres på et enkelt fagområde, som f.eks. grundlæggende statik eller styrkelære. Et kursus er ofte en hel dag pr fagområde og kan sammensættes, så kurset bliver over flere dage og indeholder flere fagområder, hvilket kunne være; statik, styrkelære, materialelære, teknisk dokumentation, sammenligning mellem teori vs. virkelighedsforsøg, sammenligning mellem FEM/FEA computerprogrammer vs. virkelighedsforsøg m.v. 

Kurserne kan i lettere grads tilpasses og der vil være mindre øvelser, så deltagerne kan træne de viste teorier.

Temauge
Sæt fokus på faget konstruktion - Dette forløb på en uge er udviklet til folkeskoler, STX og HTX. Forløbet vil veksle mellem teori og praktisk udførelse, så deltagerne kan se anvendelsen af teori på konstruktioner i den virkelige verden. Efter forløbet vil deltagerne kunne anvende det meste af den  grundlæggende teori indenfor statik og styrkelære, samt have opnået en god forståelse i at omsætte virkelige konstruktioner til modeller.  

Temaugen tager udgangspunkt i grundlæggende konstruktion, men kan tones i forskellige retninger ift.  uddannelsesinstitutionens ønsker.  

Undervisning
Vi tilbyder forskellige undervisningsforløb indenfor grundlæggende konstruktion til STX, HTX, Erhvervsskoler, Erhvervsakademier, maskinmesterskoler, ingeniørstudier, m.v.

Undervisningens indholdet tilpasses ift.  studieordning og uddannelsesinstitutionens ønsker og behov. 

Kontakt os for mere information  
Telefon 7060 5994 eller udfyld formularen

Underviser

Kim Kjærsgaard 


Udtalelser 

 

Af Magnus Lorenzen Held
IDA Studenterkontakt, DTU Lyngby
2,5 timers foredrag i Grundlæggende statik - d. 25. september 2018

"Kims første oplæg på DTU var en udpræget succes på trods af tidspunktet var en hverdags aften efter endt obligatorisk undervisning. På humoristisk vis ledte Kim de DTU studerende gennem et lærerigt oplæg omhandlende statik med yderst relevante metoder til eksamenerne på DTU i pågældende emne. De studernede var meget tilfredse med aftenens forløb samt den tilhørende lærebog. "

 

Af Helge Stemann Larsen 
Lærer på Teknisk designer uddannelsen hos Syddansk Erhvervsskole 
Heldagskursus i Grundlæggende statik - d. 12. Marts 2018

"Tak for et godt kursus. Det var interessant at opleve hvordan svært stof kan præsenteres så det bliver forståligt. Det var også sjovt at se hvordan elever, som i starten af kurset var meget skepsis, ved gennemgangen af brøk- og algebra metoden pludselig fik en aha oplevelse. Jeg ser frem til at din bog vedr. styrkelære bliver færdig."

Helge Stemann Larsen har siden indkøbt både Grundlæggende statik og Grundlæggende styrkelære bøgerne til brug i hans undervisning.